Мисија и Визија

Мисија

Здружението за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н. (Единство Достоинство Емпатија Натурализам) е доброволно, непрофитно, здружение на граѓани, формирано за да ја подигне јавната свест за специзмот/видизмот и еколошката (не)култура и да ги поттикне граѓаните да прифатат вегански стил на живеење.

Визија

Крајна цел на Е.Д.Е.Н. е целосно искоренување на злоупотребата и експлоатацијата на животните и животната средина во секој домен од човековото живеење. Целиме кон создавање на општество каде што интегритетот и достоинството на животните и животната средина ќе бидат еднакво почитувани и уважувани од страна на човекот, бидејќи ненасилството кон животните и животната средина доведува до искоренување на насилството меѓу луѓето.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s